【3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用 メイク 義眼、かつら、付け髭、甲冑、使用 合戦中、戦国時代の武将例!】

【3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用 メイク 義眼、かつら、付け髭、甲冑、使用 合戦中、戦国時代の武将例!】

3D ปริ๊น ใบหน้าขนาด100% แต่งหน้า ใส่ตาเทียม ใส่วิก ติดหนวด แสดงให้เห็นถึงสีหน้า แววตา ตอนสู้รบของผู้บัญชาการทหารซึ่งสวมชุดเกราะสมัยประวัติศาสตร์สงครามญี่ปุ่น

in 3D thạch cao kích thước 100% sử dụng khuôn mặt, trang điểm mắt, tóc giả, áo giáp, râu, chỉ huy trong trận chiến thời đại chiến quốc.

3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用

メイク 義眼、かつら、付け髭、甲冑、使用

合戦中、戦国時代の武将例!01

3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用

メイク 義眼、かつら、付け髭、甲冑、使用

合戦中、戦国時代の武将例!02

3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用

メイク 義眼、かつら、付け髭、甲冑、使用

合戦中、戦国時代の武将例!03


3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用

メイク 義眼、付け髭、甲冑、使用

合戦中、戦国時代の武将例!

3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用

メイク 義眼、甲冑、使用

合戦中、戦国時代の武将例!

3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用

メイク無し、義眼、かつら、甲冑、使用

合戦中、戦国時代の武将例!

3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用

義眼、本人と比較

合戦中、戦国時代の武将例!

3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用

血走る義眼、使用

合戦中、戦国時代の武将例!

3D石膏プリント 100%サイズ 手 使用

合戦中、戦国時代の武将例!

3D石膏プリント 100%サイズ 手 使用01

3D石膏プリント 100%サイズ 手 使用02

3D石膏プリント 100%サイズ 顔面 使用

合戦中、戦国時代の武将例!

0コメント

  • 1000 / 1000