【‪#‎BangkokComicCon2016‬】5/1

【‪#‎BangkokComicCon2016‬】5/1

バンコク展示会 2016年05月01日 最終日

タイの皆さん、ありがとうございました。

บันทึกตัวตนของคุณในรูปแบบใหม่ แสกนแบบ 360 องศาเก็บทุกรายละเอียด ตกแต่งใบหน้าแบบสมจริงอย่างเป็นธรรมชาติ

พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง เจอกันได้ที่บูธ SkyLight ในงาน Bangkok Comic Con

29 เม.ย.-1 พ.ค. 2016 ที่ไบเทค บางนา เท่านั้น!!!

#BangkokComicCon2016 ‪#‎BangkokComicCon‬ ‪#‎BKKComicCon‬

https://www.facebook.com/skyilght.pictures1/?fref=ts

Hội chợ triển lãm bangkok được tổ chức từ ngày 29 tháng tư năm 2016 đến ngày 1 tháng 5.

#BangkokComicCon2016

バンコク展示会 2016年05月01日 最終日

タイの皆さん、ありがとうございました。01

#BangkokComicCon2016

バンコク展示会 2016年05月01日 最終日

タイの皆さん、ありがとうございました。02

#BangkokComicCon2016

バンコク展示会 2016年05月01日 最終日

タイの皆さん、ありがとうございました。 03

#BangkokComicCon2016

バンコク展示会 2016年05月01日 最終日

タイの皆さん、ありがとうございました。 04

#BangkokComicCon2016

バンコク展示会 2016年05月01日 最終日

タイの皆さん、ありがとうございました。 05 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示会 2016年05月01日 最終日

タイの皆さん、ありがとうございました。 06 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示会 2016年05月01日 最終日

タイの皆さん、ありがとうございました。 07 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。 01 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。 02 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。 03

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。04 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。05 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。06 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。07 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。08 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。09 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。10 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示を簡単に紹介します。11 

#BangkokComicCon2016

バンコク展示会 2016年05月01日 最終日

タイの皆さん、ありがとうございました。 08

0コメント

  • 1000 / 1000