【3Dプリント 男性 顔】サイズ100%

【3Dプリント 男性 顔】サイズ100%

石膏造形を硬化処理後 本人と比較

Khuôn mặt nam in 3D kích thước 100%

So sánh với người thật sau khi tượng thạch cao được xử lý.

3D Print หน้าผู้ชาย ขนาด100% สร้างจากปูนปลาสเตอร์

เมื่อเสร็จแล้ว นำมาเปรียบเทียบกับหน้าคนจริง

【3Dプリント 男性 顔】サイズ100%

石膏造形を硬化処理後 本人と比較 01

【3Dプリント 男性 顔】サイズ100%

石膏造形を硬化処理後 本人と比較 02

【3Dプリント 男性 顔】サイズ100%

石膏造形を硬化処理後 本人と比較 03

【3Dプリント 男性 顔】サイズ100%

石膏造形を硬化処理後 本人と比較 04

【3Dプリント 男性 顔】サイズ100%

石膏造形を硬化処理後 本人と比較 05

0コメント

  • 1000 / 1000